Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och regler för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Läs igenom denna policy noggrant för att förstå hur vi behandlar din information.

Insamling av personuppgifter

Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig när du använder våra tjänster, interagerar med vår webbplats eller på annat sätt deltar i våra aktiviteter. Personuppgifter som vi kan samla in inkluderar namn, kontaktinformation, e-postadress, betalningsuppgifter och eventuella andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss.

Användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att erbjuda och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, behandla betalningar, svara på förfrågningar och tillhandahålla relevant information.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi begränsar åtkomsten till dina uppgifter till endast de medarbetare eller tredje parter som behöver dem för att utföra sina uppgifter. Vi ser till att alla tredje parter som vi delar dina uppgifter med följer liknande integritetsstandarder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas på lämpligt sätt.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter i enlighet med tillämpliga lagar och regler eller om vi bedömer att det är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi säljer inte, hyr inte ut eller delar dina personuppgifter med obehöriga parter för deras marknadsföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter eller invända mot viss användning av dem. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering. Vi uppmanar dig att regelbundet granska integritetspolicyn för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2023-06-01.